Investeerimise ABC | SEB


Investeerimise ABC | SEB
Pin
/ Albumid
/ Õppematerjalid
/ Allikas

Lumekaart | Riigi Ilmateenistus

Lumekaart, lumikatte paksus | Riigi Ilmateenistus: "Kaart uueneb kell 10. Vajadusel värskendage veebilehte (brauseri refresh)."


Inglise-eesti masintõlkesõnastik

[IES] Inglise-eesti masintõlkesõnastik:


KUMA looja: milliseid vigu saaks alustav ettevõtja vältida? (video) - Kukkur - Swedbanki Majandusblogi

KUMA looja: milliseid vigu saaks alustav ettevõtja vältida? (video) - Kukkur - Swedbanki Majandusblogi: "„Alustav ettevõtja nagu ma olin, pidin alguses tegelema nii müügi, tellimuste, turustamise kui ka tootmisega. Kunstnikuna on kõige raskemad alati olnud just majandusliku efektiivsusega seotud küsimused. Kuidas luua tasakaal kunsti ja äri vahel? Õnneks leidsin partneri, kes tegeleb ja nõustab just alustavaid ettevõtteid ja tänu tema teadmistele oleme firmat edukalt arendanud. Mina aga saan loomingulise tegevusega tegeleda,“ avaldas Ojasaar, kes on palganud appi ka tublid käsitöömeistrid. „Mulle tõesti pakub rõõmu see, et saan käsitööd edendada ja meistritele pakkuda tööd. Kuna ma armastan käsitööd kogu südamest, siis väekeesid teen endiselt ka ise. Aga põhiaur kulub siiski tootearendusse.“"


Fotokonkurss „Aastaring Tallinnas 2016” kuni 15.01.2017

Fotokonkurss „Aastaring Tallinnas” - Avaleht:


Tallinna Kommunaalamet korraldab 27. novembrist 2016 kuni 22. jaanuarini 2017 veebipõhise fotokonkursi „Aastaring Tallinnas 2016“. Konkursi eesmärgiks on leida Tallinna linnast uusi ja huvitavaid fotosid, mis jäädvustaksid linnas aset leidnud sündmusi, inimeste tegevusi ja linnapildi muutumist eri aastaaegadel. Konkursil osavõtuks kvalifitseeruvad fotod, mis on jäädvustatud 2016. aastal ja 2017. aasta jaanuaris.

Konkursile saab võistlustöid esitada alates 27. novembrist 2016 kuni 15. jaanuarini 2017. Kõik tööd, mis vastavad konkursi tingimustele avalikustatakse 16. jaanuaril 2017. Avalik hääletamine toimub 16. jaanuarist kuni 22. jaanuarini 2017 konkursi kodulehel. Komisjon valib välja parima võistlustöö ning rahva lemmik selgub avaliku hääletuse tulemusena konkursi kodulehel.

Komisjoni poolt kinnitatud konkursi tulemused avalikustatakse konkursi kodulehel 2017. aasta veebruaris. Parimatest töödest koostatakse näitus. Auhindade kätteandmise ja näituse korraldamise aeg avalikustatakse koos konkursi võitjate välja kuulutamisega.

Mittemetallid

  • Mittemetallid - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia: "Mittemetallid on suure elektronegatiivsusega elemendid, mis keemilistes reaktsioonides peamiselt liidavad elektrone. Perioodilisustabelis asuvad need pea-alarühmades ülal paremal, nende hulgas ka vesinik, mis asub tavaliselt esimese elemendina ülal vasakul. Mittemetallide hulka kuuluvad ka väärisgaasid, kuigi need ei liida elektrone, sest nende väline elektronkiht on maksimaalselt täitunud. Keemilistes reaktsioonides moodustavad nad teiste mittemetallidega tavaliselt kovalentse sideme, metallidega tavaliselt ioonilise sideme."
  • Ülevaade mittemetallidest | TaskuTark.ee:
  • Mittemetallid ja nende omadused.: "Mis on mittemetall? - Nimigi ütleb - ei ole metall. Täpsemalt, mittemetall on lihtaine, millel ei ole metallidele iseloomulikke omadusi; nende väliselektronkihis on tavaliselt 4-8 elektroni. Aga miks erinevad mittemetallid metallidest? Peamine põhjus on nende ehitus, kus kõik aatomid on omavahel ühendatud (ei jää sellist vaba ruumi nagu metalli kristallis, kus elektronid saaksid vabalt liikuda)."

PÕLL, VANA TRIIKSÄRGI UUS ELU


PÕLL, VANA TRIIKSÄRGI UUS ELU
Pin
/ Albumid
/ pdf
/ *.pdf

PABERMASSIST SEENED


PABERMASSIST SEENED
Pin
/ Albumid
/ pdf
/ *.pdf

Kas lõpeb või lõppeb?

EKI Keelenõuanne: "Kas lõpeb või lõppeb?

Eesti keeles on rühm tegusõnu, mida võib vabariikliku õigekeelsuskomisjoni 22. jaanuari 1981. aasta otsuse järgi pöörata nii õppima kui ka elama eeskujul.

Neist kõige sagedamini on küsitud sõna lõppema. lõppema : lõppeda : lõpeb : ei lõpe : lõpeks : lõppes : lõppenud : lõpetakse (nõrgeneva astmevaheldusega pööramine nagu õppima) lõppema : lõppeda : lõppeb : ei lõppe : lõppeks : lõppes : lõppenud : lõppetakse (astmevahelduseta pööramine nagu elama)

Nendest vormiridadest on näha, et kindla kõneviisi olevikus võib kirjutada Koosolek lõpeb = lõppeb, selle eeskujul Tunnid lõpevad = lõppevad, aga lihtminevikus on ainuõige vorm lõppes (mitte „lõpes“), sest lihtminevik on alati tugevas astmes.

Teisi kaheti pöörduvaid tegusõnu on näiteks hukkuma (hukub = hukkub), lekkima (lekib = lekkib), rappuma (rapub = rappub), sattuma (satub = sattub), settima (setib = settib), süttima (sütib = süttib), tekkima (tekib = tekkib), küündima (küünib = küündib), pürgima (pürib = pürgib), sulgema (suleb = sulgeb)."


Fotokonkurss "Loetud hetked" kuni 27.11.2016

Fotokonkurss "Loetud hetked" - Konkursid:


Kas „taigen“ või „tainas“?

EKI Keelenõuanne: "Kas „taigen“ või „tainas“? – Eelistame sõna tainas (omastavas taina, osastavas tainast). g-tähte ei tule mitte ühegi vormi tüves."


Eesti sood

Avaleht | Eesti sood: "Eesti sood Eestis on ligi 10 000 sood. Seal leiduvad seened ja marjad on aidanud meie esivanemaid näljahäda korral. Sõja ajal otsiti raskesti ligipääsetavatelt rabasaartelt varju. Nii on soodel oluline roll meie rahva püsimajäämises. Oleme üks väheseid maid Euroopas, kus need märgalad on säilinud. Käesolev arvutiprogramm on teejuhiks meie soode imelisse maailma."

NETI: /HARIDUS JA KULTUUR/Haridus/Õppematerjalid

NETI: /HARIDUS JA KULTUUR/Haridus/Õppematerjalid:

Eesti keel

Eesti keel:

Eesti keel: "Kodulehekülje koostajad pakuvad võimalust kõigil keelehuvilistel panna proovile oma teadmised meie jaoks maailma kõige ilusamas keeles - eesti keeles. Rohkem kui 130 harjutusest koosnev kogu on mõeldud II kooliastme eesti keele teemade kordamiseks ja teadmiste kinnistamiseks, kuid võib kasutada ka uue materjali õppimiseks. Kuna harjutuste juures on enesekontrollivõimalus, siis sobivad need ka õpilastele iseseisvaks tööks."

Õppematerjal internetis > Meelespea lasteaed > Tallinn

Õppematerjal internetis > Meelespea lasteaed > Tallinn: "Tallinna Meelespea Lasteaia õpetajate leitud e-õppe materjal Harivad multifilmid Arvutiprogramm lastele Erinevad nuputamismängud Pokude teemalised mängud Sõnamängud Õppematerjalid lugemiseks ja kirjutamiseks Õpi ja mängi! Suutervist edendav projekt - KIKU Tervise Arendu Instituudi muinasjutukas"


Õppematerjalid | progetiiger.ee

Meiliga jälgimine

Tellige uuendused oma meilile:
Seened: Õpiobjekt: Seened


Seened: Õpiobjekt: Seened
Pin
/ Albumid
/ Õppematerjalid
/ Allikas

Hoone kandvate seinte märkteljed


Hoone kandvate seinte märkteljed
Pin
/ Albumid
/ Õppematerjalid
/ Allikas

Õpiobjekt: Samblad


Õpiobjekt: Samblad
Pin
/ Albumid
/ Õppematerjalid
/ Allikas

Digitark saade [#rakendused #lapsed]: millised äpid laadida lapse nutitelefoni?

Paljudel koolilastel on võimekad nutitelefonid juba taskus, aga millised äpid võiks neisse olla laetud, selgitab külalissatejuhile Kaido Kabralile Digitarga äpiekspert Anna-Liisa Reinson. Vaata lähemalt: http://bit.ly/2fnXSkF ja arutle kaasa: http://ift.tt/2giszFt – ära unusta liitumast Digitarkade klubiga Facebookis (http://ift.tt/2gD38T8) ning uudiskirjaga (http://ift.tt/2girLAA)

Akna restaureerimine - õppematerjal / Antiigiveeb


Egon Kochi maja - EVM- tulevase presidendi residents

Digitark saade [#rakendused]: parimate rakenduste TOP 10

Millised rakendused tasub telefoni laadida, et igapäevaelu sujuks? Vaata lähemalt: Digitark.ee/SAADE ja arutle kaasa: http://ift.tt/2giszFt – ära unusta liitumast Digitarkade klubiga Facebookis (http://ift.tt/2gD38T8) ning uudiskirjaga (http://ift.tt/2girLAA)

Tugev elektrolüüt

Tugev elektrolüüt on aine, mis vesilahuses peaaegu või täielikult dissotseerub ioonideks. Kuna tekkivad ioonid on head elektrijuhid, siis algselt nimetatigi elektrolüüdiks ainet vesilahuses, mis juhib hästi elektrivoolu.

Kui lahuses olevatest ioonidest ja nende käitumisest rohkem teada saadi, siis sai tugev elektrolüüt ka oma tänapäevase definitsiooni.

Tugevateks elektrolüütideks on tugevad happed, tugevad alused ning soolad, mis on hästi lahustuvad.

Näiteks:

soolhape (HCl)
väävelhape (H2SO4)
lämmastikhape (HNO3)
kaaliumhüdroksiid (KOH)
kaaliumkloriid (KCl)
naatriumkloriid (NaCl)

Sõnade õppimise äpp - Quizlet : Koolielu

Quizlet : Koolielu:

Keeleõpe - Õpi Internetis inglise keelt

Õpi Internetis inglise keelt:

Õppematerjalid - Tiigrihüpe Koolis haridustehnoloog: õpiobjektid

Tiigrihüpe Koolis haridustehnoloog: õpiobjektid:


Inglise keel - äpid ja sõnastikud

Inglise keel - äpid ja sõnastikud:


Õppematerjal – Verekeskus


Õppematerjal – Verekeskus
Pin
/ Albumid
/ Õppematerjalid
/ Allikas

Lilled


Kuidas mehed ja naised värve kutsuvad.


Kuidas mehed ja naised värve kutsuvad.
Pin
/ Albumid
/ Õppematerjalid
/ Allikas

Digitarga äpikogumik

Äppide kogumik - Digitark


Piimatoodang


Eesti keel


Passaat

Passaat - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia: "Passaat on püsiv tuul, mis puhub kolmekümnendatelt laiuskraadidelt ekvaatori poole. Kolmekümnendatel laiuskraadidel tekib kõrgrõhuala, aga ekvaatori piirkonnas tekib madalrõhuala ja õhk liigub troopikast ekvaatori suunas. Coriolisi jõu tõttu õhu liikumise suund muutub ja passaadid puhuvad põhjapoolkeral kirdest edela suunas (kirdepassaadid), lõunapoolkeral kagust loode suunas (kagupassaadid)."

Loodusesõbra töövihik lasteaedadele

Loodusesõbra töövihik lasteaedadele - ELF

Mussoon

Mussoon on püsiv ja suure ulatusega tuul, mille suund muutub vastavalt aastaajale.


Õppematerjalid – Eesti Pandipakend

Õppematerjalid – Eesti Pandipakend:

Õppematerjalid suurendavad õpilaste ja õpetajate keskkonnaalaseid teadmisi ning näitavad pakendite taaskasutusse suunamise tähtsust. Õppekomplekt toetab riiklikku õppekava ja seda saab kasutada koolitunnis, kus vaadeldakse keskkonna- ja säästva arengu teemasid.

Õppematerjalid | LibreOffice

Õppematerjalid | LibreOffice:


Euroopa riigid - interaktiivne õppematerjal, mäng

Loodusteaduslikud mudelid põhikoolile

Loodusteaduslikud mudelid põhikoolile:


2HCl + FeS → FeCl2 + H2S

2HCl + FeS → FeCl2 + H2S

Al + HBr = AlBr3 + H2

2 Al(s) + 6 HBr(aq) = 2 AlBr3(aq) + 3 H2(g)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

http://chemiday.com/en/reaction/3-1-0-1095

Väävelhape

Väävelhape on anorgaaniline hape mille anhüdriid on vääveltrioksiid. Väävelhape on tugev hape ja selle käsitsemisel tuleb olla ettevaatlik. Väävelhape on kõigi sulfaatide lähtehape. Väävelhapet tuntakse ka "lõngaõli" ja "akuhappena". Wikipedia
Valem: H2SO4
Tihedus: 1,84 g/cm³
Molaarmass: 98,079 g/mol
Sulamispunkt: 10 °C
Keemispunkt: 337 °C
Klassifikatsioon: Sulfuric acids

Metallide reageerimine hapetega

keem_gymn_metallide_reageerimine_hapetega.pdf

Elektrolüüs

Elektrolüüs on keemiline reaktsioon elektrivoolu toimel.


Mida nimetatakse lahjendatud happeks?

?

Teemakaardid - Eesti Statistika

Teemakaardid - Eesti Statistika:


Statistika kaardirakendus

Kaardirakendus on jaotatud kaheks osaks – paremal on kaardiaken ja vasakul tööriistapaneel. Rakendus on loodud kakskeelsena – valida saab eesti ja inglise keele vahel. Vaikimisi on rakendus eestikeelne.

Kaardirakendust saab kasutada nii anonüümne kui ka sisseloginud kasutaja. Teatud funktsioone, nt „Ruumipäring“ ja „Minu kaardid“, saab kasutada ainult sisseloginud kasutaja.


Dictionary.com – Android-rakendused teenuses Google Play

Dictionary.com – Android-rakendused teenuses Google Play:


Seened – Android-rakendused teenuses Google Play

Seened – Android-rakendused teenuses Google Play:


Eesti-vene sõnaraamat

[EVS] Eesti-vene sõnaraamat:

Keeleveeb

Keeleveeb:

Õppematerjalid - Google+:

Õppematerjalid - Google+:

Euroopa riigid - kaardimäng

Euroopa riigid:


Seened: Seente tunnuste tabel

Seened: Seente tunnuste tabel

TaskuTark.ee - Sinu abiline kooliasjade lahendamises!

TaskuTark.ee - Sinu abiline kooliasjade lahendamises!:


Lisamaterjal - Inimese elundkonnad

Lisamaterjal - Inimese elundkonnad: "Erituselundkond Silm Mehe suguelundkond Naise suguelundkond Lihased Kõrv Seedeelundkond Skelett Nahk Sisenõrenäärmed Süda"

Vikisõnastik

Vikisõnastik: "Praegu on eestikeelses Vikisõnastikus 118 856 märksõna 679 keeles. See siin on eestikeelne Vikisõnastik, Vikipeediaga kaasas käiv ning selle autoriõiguse põhimõtteid järgiv vaba sõnastik. Vikisõnastik on osa Wikimedia sihtasutuse projektist Wiktionary, mille eesmärgiks on luua paljukeelne sõnastik ühes sõnaseletuste, tõlgete, häälduste, etümoloogiate ning kõige muu juurdekuuluvaga kõikvõimalike keelte tarvis. Sõnastik sai alguse 3. mail 2004 ja on täiendamiseks kõigile avatud. Kui tahate näha, millised artiklid sõnastikus on, vaadake lehekülge Eri:Kõik leheküljed. Olete palutud osa võtma. Igaüks võib redigeerida mis tahes artiklit. Sisselogimine ei ole kohustuslik. Enne omapoolsete lisanduste ja paranduste tegemist tutvuge palun Vikisõnastiku reeglitega. Juhiseid artiklite loomiseks ja toimetamiseks annab Spikker. Vaata ka näidisartikleid: aabits ja combat. Katsetada võite liivakastis."


Uut

Sagedasemad teemad

Veeb (195) YouTube (194) Õppematerjalid (133) Fotokonkurss (65) Kuhu minna? (55) Äpp (16) Linnud (15) Keemia (13) Matkamine (13) Geograafia (8) Sõnastik (8) Kõige (6) Aialinnud (5) Online (5) Tihane (5) pdf (5) 2016 (4) Eesti (4) Inglise sõnastik (4) Kaardid (4) Keeleõpe (4) Käsitöö (4) Loodus (4) Mäng (4) Nipp (4) Seened (4) Vesi (4) Värvuline (4) Eesti keel (3) Gupi (3) Kala (3) Keskkonnaharidus (3) Lasteaed (3) Lind (3) Lubjakivi (3) Maapõuematk (3) Mess (3) Põlevkivi (3) Rasvatihane (3) Reaktsioonivõrrandid (3) Töö (3) Veeseire (3) Vintlased (3) ? (2) Abi (2) Akvaarium (2) Arvutiasjandus (2) Eesti sõnastik (2) Euroopa riigid (2) Fosforiit (2) Füüsika (2) Happed (2) Ilmastik (2) Interaktiivne õppematerjal (2) Interaktiivne õppevahend (2) Juhend (2) Jõul (2) Jõulud (2) Kaart (2) Kaevandamine (2) Karjäärimess (2) Keeleabi (2) Keelenõu (2) Keelenõuanne (2) Keeleveeb (2) Kesk-Eesti karjäärimess (2) Keskkond (2) Kliima (2) Kuidas (2) Lingid tulevikku (2) Lõhkeained (2) Maailma suurim (2) Matemaatika (2) Mida teha kui? (2) Mida teha? (2) Molekul (2) Mure (2) Mäendus (2) Paide (2) Põllumajandus (2) Riigid (2) Simulatsioon (2) Soo (2) Statistika (2) Tallinn (2) Tarkvara (2) Tihaslane (2) Turism (2) Vaimne tervis (2) Video (2) 2017 (1) Aiandus (1) Aiapidamine (1) Ajalugu (1) Analüüsivõime (1) Andmed (1) Android (1) Anioon (1) Asukohamängud (1) Asula (1) Auto ostmine (1) Bioloogia (1) E-õpe (1) EKI (1) Eesti keele test (1) Eesti kohad (1) Eesti sood (1) Eesti-vene sõnaraamat (1) Elekter (1) Elektrikeevitus (1) Elektrilaeng (1) Elektrolüüs (1) Elektrolüüt (1) Enesekindlus (1) Enesetunne (1) Estuaar (1) Ettevõtlus (1) Fosforiidi kaevandamine (1) Fosforiit Inseneeria (1) Fotograafia (1) Geoloogia (1) Gmail (1) Goegraafia (1) Google (1) Hallvares (1) Hape (1) Hänilane (1) Iirimaa (1) Ilutulestik (1) Infotehnoloogia (1) Inglise-eesti (1) Inimese elundkonnad (1) Ioon (1) Ioonkoostis (1) Isetegemine (1) Isotoop (1) Juga (1) Jälgimine (1) Järvede seiramine (1) Jäta meelde (1) Jõgi (1) Kaardirakendus (1) Kadakalind (1) Kaevude seire (1) Kasevint (1) Katioon (1) Kaunistus (1) Keel (1) Keelesäuts (1) Keevitus (1) Keskkonnaamet (1) Kirevkala (1) Kirjutaja loeb (1) Kiviaed (1) Kivid (1) Kivimid (1) Koduvarblane (1) Kogumik (1) Kohad (1) Konkurss (1) Kosmos (1) Kraanad (1) Kuidas pildistada ilutulestikku? (1) Kuldnokk (1) Kutseharidus (1) Käbi (1) Käsitöömess (1) Käsitööseened (1) Küttejõu (1) Laeng (1) Lahjendatud hape (1) Lego (1) Lehtersuue (1) Lepalind (1) LibreOffice (1) Liikluskasvatus (1) Lingikogu (1) Linn (1) Linnumääraja (1) Linnuõpik (1) Lugeja kirjutab (1) Lugu (1) Lumekaart (1) Lumikatte paksus (1) Maagia (1) Maailma vanim (1) Maardu (1) Maardu maapõuematk (1) Madalrõhkkond (1) Madalrõhuala (1) Marmor (1) Masinad (1) Meedia (1) Meiliga jälgimine (1) Metallid (1) Mets (1) Metsavaht (1) Metsvink (1) Metsvint (1) Miljonkala (1) Mis päev täna on? (1) Mittemetallid (1) Muld (1) Mullaparandusained (1) Mussoon (1) Mälu (1) Nafta (1) Netiraadio (1) Nutiseade (1) Nõuanded (1) Nõustamine (1) Online sõnastik (1) Ookean (1) Pajulind (1) Pajutihane (1) Pandipakend (1) Parus major (1) Passaat (1) Pildid (1) Pildistamine (1) Pilvelind (1) Piparkoogid (1) Planeedid (1) Poenimekiri (1) Populaarne (1) Praak (1) Programmeerimine (1) Proovivõtmine (1) Punakurguke (1) Punarind (1) Päev (1) Päikeseenergia (1) Päikesevarjutus (1) Põhjavint (1) Põldvarblane (1) Põlevkivimaa (1) Püriit (1) Raadio (1) Raamat (1) Raba (1) Rabamurakas (1) Rahvastik (1) Rakendus (1) Reaalsusmatkad (1) Register (1) Rekord (1) Risulind (1) Ruunimärk (1) Rästaslane (1) Rüüts (1) SEO (1) Sabatihane (1) Santatracker (1) Seente kasvatamine (1) Siisike (1) Sinitihane (1) Smart-ID (1) Soolsus (1) Spektrivärvid (1) Suhkur (1) Suurnokk-vint (1) Sõnaraamat (1) Taastuvenergia (1) Tabel (1) Taimed (1) Taimekasvatus (1) Taimemääraja (1) Tarbimine (1) TaskuTark (1) Tee ise (1) Teeviit (1) Tegevused (1) Telefon (1) Telefoni mälu (1) Tervis (1) Test (1) Toitumine (1) Treimine (1) Tsüklon (1) Tugev elektrolüüt (1) Tuhat tänu (1) Tumblr (1) Tunnel (1) Turvas (1) Täistekstid (1) Tõlge (1) Tööotsimine (1) Tööpakkumised (1) Tööstuspärand (1) Tööstusturism (1) Töötus (1) Töövihik (1) Tööõpetus (1) Uuenduste tellimine (1) Uuring (1) Vaatamisväärsus (1) Vaipsoo (1) Valaste juga (1) Vanim (1) Vares (1) Vareslane (1) Vasalemma (1) Vee modelleerimine (1) Vee omaduste mõõtmine (1) Vee vooluhulga mõõtmine (1) Vee voolukiiruse mõõtmine (1) Veebiraadio (1) Veebiõpik (1) Veeproov (1) Veetaseme mõõtmine (1) Vendade päev (1) Veskid (1) Veskivaramu (1) Vihmavint (1) Viiksutaja (1) Viirus (1) Vikisõnastik (1) Virmalised (1) Vooluveekogude seire (1) Väike põõsalind (1) Värvid (1) Västriklane (1) Väävelhape (1) pH (1) Õpetus (1) Õpi (1) Õpik (1) Õppeprogramm (1) Õuesõpe (1) Üritused (1)

Populaarsed praegu

Populaarsed hiljuti

Populaarne möödunud aastal

Populaarseimad postitused